Om Løpet - Triatlon Gjølgavatnet

Søk
Gå til innhold

Hovedmeny:

Om Løpet

Om Løpet
Triathlon  Gjølgavatnet er en sprintversjon av triatlon. Løypa som er lagt opp er  muligens noe av det minst krevende som har blitt arrangert. La ikke  ørene henge for det, det er mulighet for å lete oppkrefter fra langt  nedi kjelleren for alle som vil det!

I  motsetning til andre triatlon er første disiplin sykling. Denne etappen  er omtrent 9 kilometer. Løpeetappen er delt i to. Første del kommer før  svømmingen, denne er 3,19 km. Svømmingen er kun en liten del og er ca.  200 meter. Siste løpeetappe er innspurten og er 1,4 km lang. Totalt vil  løypa være 13,6 km.

Løypa forbeholder  beherskelse av tre disipliner. Disse er sykling, løping og svømming.  Starten vil foregå på Gjølga, nærmere bestemt Gjølgalia. Derifra vil man  sykle langs riksvei 710, til man ruller forbi Bjugn Bilopphuggeri. Da  skal man ta til venstre og fortsette ferden langs grusveien mot Tysbotn.  Ved første grind skal man stige av sykkelen og løpe, gå, krype eller  hva man måtte få lyst til videre. Ved slutten av veien skal man løpe i  skogkanten forbi gården og følge merket sti videre til vannet. Deretter  er det svømming som står for tur. 200 meter fristil over sundet til  land. Resten av løypa skal man følge en grusvei som fører en til mål.  Løypa er godt merket.

Triathlon Gjølgavatnet gir deg mulighet for å velge mellom 4 klasser:

Senior:  Deltakere over 14 år med start klokken 13. Deltakerne skal velge  venstre løype ved svømmingen dvs svømme sør for blåsene.


Juniorklasse:  Deltakere f.o.m. 10 år t.o.m. 14, deltar i juniorklassen. Deltakere i  juniorklassen blir følgende endringer gjeldende:
  • Start 12.30
  • Sykkeletappen varer helt til Tysbotn. Kortere løping.
  • Svømmingen  skjer med rednings-/flytevest(foreldre/foresatte avgjør  nødvendigheten). Deltakerne velger høyre løype dvs nord for blåsene.

Det  er opp til foreldre/foresatte å bestemme hva juniorløperen er i stand  til. Det anbefales at løperen blir fulgt av foreldre/foresatt i alle  fall langs sykkeletappen. I tillegg kan foreldre/foresatte bestemme om  deltakeren skal svømme med vest. For juniorene er det mulig å velge  mellom en kort, og en lang svømmeetappe (alt etter hvor god deltakeren  er til å svømme). Kort svømming mot høyre og lang svømming mot  venstre(dette vil være merket).

Miniviking:  Dette er løypen for alle som føler seg for små til å delta på den  ordinære løypen. Kan man ikke sykle, kan man løpe i stedet. Løypen er  kort og det vil ikke være svømming, kun vassing i grunt vann. Løypa vil  gå i området på, og rundt stadion og lett og følge for alle som vil se  de små spirene. Et showløp som en fin avslutning på dagen. Start  ca.  15.00 – tidspunkt avhengig av siste løper i hovedløp.

Trimklasse:  Deltakere i trimklassen starter før hovedløpet, mellom klokken 1000 og  1200. Det vil ikke bli tatt tid på løperne, kun registrert deltakelse.  Man kan selv velge om man vil sykle og hvor langt. Det vil også være  mulig å kjøre privat bil i stedet for å sykle. Dersom man ønsker vil det  også bli tilbudt båttransport over svømmeetappen. Påmelding kan skje  også på løpsdagen.
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen